Shoqata e Unionit të Gazetarëve Shqiptarë Profesionistë të Diasporës

       UGSHPD

         Ugshpd12@gmail.com

         Një historik i shkurtër

 

Më datën 6 qershor 2021, në një mbledhje të zhvilluar online në platformën Zoom, nga ora 21.00 deri në orën 24.00, 12 profesionistë të medias shqiptare me banim në  Zvicër, Itali, Francë,  Kroaci,  Kanada dhe SHBA ideuan dhe ndërmorën   nismën   për   themelimin   e   një   organizate   jofitimprurëse   të fokusuar në lirinë e shtypit dhe fjalës së lirë. Meqenëse anëtarët vijnë prej shtetesh   të   ndryshme,   u   hodhën   ide   modelesh   të   ndryshme.

Fillimisht   u diskutua   modeli   kroat   e   më   në   fund   u   vendos   modeli   zviceran   si   më bashkëkohori në konceptimin ligjor të organizatave jofitimprurëse.

Në këtë mbledhje u vendos që  më 8 korrik 2021, të mblidhet Asambleja e Përgjithshme për themelimin e shoqatës.

Protokolli i Asamblesë së Përgjithëshme i 8 Korrikut 2021 

Proces-Verbali i 8 Korrikut 2021 i themelimit të Shoqatës Unioni i Gazetarëve Profesionistë Shqiptarë të Diasporës .

 Takimi u zhvillua në mënyrë korrekte përmes platformës Zoom. Asambleja e Përgjithëshme vendosi:

 1. Emri zyrtar i organizatës është: Unioni i Gazetarëve Shqiptarë

Profesionistë të Diasporës (UGSHPD).

 1. UGSHPD është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar sipas modelit

zviceran, bazuar në nenet 60-79, kapitulli 2 i Kodit Civil.

 1. Selia e UGSHPD-së është në Zvicër. Adresa : Therwillerstrasse 59, 4153

Reinach, BL, Switzerland. Kontakt : ugshpd12@gmail.com

 1. Qëllimet e UGSHPD-së janë :
 • Të nxisë debatin publik ndaj së vërtetës, duke synuar një shkallë  të

lartë   profesionalizmi   në   gazetari,   përmes   një   etike   të   lartë profesioniste.

 • Promovimi i gazetarisë në gjuhën shqipe kudo ku jetojnë shqiptarë.  Të mbrojë interesat profesioniste të anëtarëve të saj, të krijojë dhe të mbajë   marrëdhënie   me   autoritetet,   organizatat   homologe  të   vendeve ku jetojnë e veprojnë anëtarët, në mënyrë që të lehtësojë veprimtarinë profesioniste të gazetarëve të diasporës shqiptare kudo në botë. Të mbështesë dhe   të   promovojë   drejtësinë   sociale   duke   denoncuar

rastet e racizmit, intolerancës, paragjykimeve e diskriminimeve ndaj minoriteteve.

 

 1. Organizata UGSHPD është themeluar prej anëtarëve të mëposhtëm:

 

 1. Adriatik Dosti
 2. Albana Kepi
 3. Ardian Murraj
 4. Artan Kutra
 5. Elida Buçpapaj
 6. Jeta Dedja
 7. Rafaela Prifti
 8. Skënder Buçpapaj
 9. Taulant Dedja
 10. Asambleja e Përgjithëshme miratoi në pajtim të plotë Statutin e Shoqatës.

 Asambleja e Përgjithëshme vendosi për zgjedhjen e bordit të drejtorëve, komitetit të etikës profesionale dhe auditorit.

 Bordi i Drejtorëve

 

Skënder Buçpapaj, Presidenti

Artan Kutra, ZvPresident

Albana Kepi, Sekretare

Elida Buçpapaj, Arkëtare

Ardian Murraj, Anëtar

 Komisioni i Etikës Profesionale

 Rafaela Prifti (Anëtare – Zëdhënëse)

Taulant Dedja, Anëtar

Adriatik Dosti, Anëtar

 Auditore

 Jeta Dedja, Anëtare 

 1. Të zgjedhurit pranuan funksionet e tyre. 

Protokolli në origjinal i 8 Korrikut 2021 i nënshkruar nga: 

Presidenti                                                                        

Skënder Buçpapaj

 

Nënshkruar më : 08/07/2021